برچسب: فروش کفش ورزشی

  • فروش کفش

    فروش کفش   مقدمه‌ای برای طراحی کفش با کرگدن اگرچه بسته‌های نرم‌افزاری وجود دارند که به طراحی کفش ۳ بعدی اختصاص‌داده شده‌اند، مدل‌سازی و طراحی ابزار دررا می توان در طراحی کفش و مراحل ساخت، به ویژه در طراحی و تجسم مفاهیم جدید کفش و قطعات تولیدی مانند کف و  مورد استفاده قرار داد. فروش […]