فروش کفش در تهران

فروش کفش در تهران خرید کفش در تهران سطح انتقال حاصل، شبیه تصویر خواهد بود. سطح گذار عمود بر لبه برش سطح اصلی است و بنابراین، ممکن است تنها منحنی را از نزدیک دنبال نکند. روش زیر برای ایجاد سطح سخت‌تر است اما امکان کنترل بهتر در شکل اتصال بین تنها و بالا را میسر… ادامه خواندن فروش کفش در تهران