برچسب: فروش کفش زنانه در ارومیه

  • فروش کفش در ارومیه

    فروش کفش در ارومیه   خرید کفش در ارومیه مفهوم فرهنگ. تعدد این مفهوم به این معنی است که هر فرهنگ فعالیت‌ها و استانداردهایی که مختص آن هستند و استانداردهای یک نفر را نمی توان مورد استفاده قرار داد. درباره فعالیت‌های دیگران قضاوت کنید. (برنارد ۱۹۹۶، . ۳۴)ویژگی دیگری از این امر وجود دارد تصور […]