برچسب: خرید کفش در بابل

  • فروش کفش در بابل

    فروش کفش در بابل   خرید کفش در بابل بسیاری از ایده‌های مد خود را از به عاریت گرفته بود. لباس‌های رنگارنگ و که نه تنها از پاریسی سرچشمه می‌گرفت، بلکه با کولی‌ها جمهوری چک نیز همراه بود. پا پوش “هیپی‌ها” در محدوده کفش پاشنه کفش و کفش پاشنه‌بلند و چرمی واکس خورده و چرمی […]