فروش کفش در تهران


فروش کفش در تهران

فروش کفش در تهران

خرید کفش در تهران

سطح انتقال حاصل، شبیه تصویر خواهد بود.
سطح گذار عمود بر لبه برش سطح اصلی است و بنابراین، ممکن است تنها منحنی را از نزدیک دنبال نکند.
روش زیر برای ایجاد سطح سخت‌تر است اما امکان کنترل بهتر در شکل اتصال بین تنها و بالا را میسر می‌سازد.

فروش کفش زنانه در تهران

برای استفاده از یک منحنی راهنما برای سطح
یک لایه جدید ایجاد کنید و آن را به عنوان لایه فعلی تنظیم کنید. (ویرایش منوی ویرایش: لایه‌ها را ویرایش کنید)
۲ فرمان را آغاز کنید. (منوی منحنی: تنظیمات )
۳ در اولین منحنی انتخاب برای ترکیب … سریع، گزینه پیوستگی را بر روی تنظیم کنید، و منحنی لبه پایینی قسمت پشت سطح بالاتر را انتخاب کنید.
۴ در منحنی انتخاب دوم برای ترکیب … سریع، منحنی لبه پایینی قسمت بالایی سطح فوقانی را انتخاب کنید.
۵

فروش کفش مجلسی در تهران

برای ایجاد منحنی‌های ترکیبی بیشتر
۱ بار دیگر فرمان را آغاز کنید. (منوی منحنی: تنظیمات )
۲ در اولین منحنی انتخاب برای ترکیب … سریع، روی قائم کلیک کنید.
۳. در اولین منحنی انتخاب برای ترکیب عمود از … سریع، منحنی لبه فوقانی را انتخاب کنید.

خرید کفش

فروش کفش ورزشی در تهران

برای ایجاد منحنی‌های ترکیبی بیشتر
۱ بار دیگر فرمان را آغاز کنید. (منوی منحنی: تنظیمات )
۲ در اولین منحنی انتخاب برای ترکیب … سریع، روی قائم کلیک کنید.
۳. در اولین منحنی انتخاب برای ترکیب عمود از … سریع، منحنی لبه فوقانی را انتخاب کنید.

کفش باید مناسب باشد چون ارتباط مستقیمی با درد کمر دارد و باید گزینه مناسبی انتخاب شود تا به مشکل برخورد نکنید.

درست انتخاب کنید تا به مشکل نخورید

در نقطه روی منحنی برای شروع ترکیب، یک نقطه بر روی منحنی لبه بردارید.
در منحنی انتخاب دوم برای ترکیب … سریع، روی قائم کلیک کنید.
در منحنی انتخاب دوم برای ترکیب عمود از … سریع، منحنی دیگری را انتخاب کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.